تهران – تهران

گرداب جذب

ادوب ایلستریتور و فتوشاپ

طراحی پست اینستاگرام

توضیحات پروژه

طراحی پست اینستاگرام معرفی کتاب صوتی ثروتمندترین افراد جهان

از مجموعه:

اشتراک گزاری

بازگشت به لیست

نمونه کارهای مشابه