گلخانه گل

ادوب ایلاستریتور

توضیحات پروژه

طراحی لوگو گلخانه

از مجموعه:

اشتراک گزاری

طراحی لوگو گلخانه با روش طراحی لوگو ترکیبی انجام شده است. در طراحی لوگو گل خانه از کلمه گل و ترکیب آن با نماد خانه استفاده شده است.

نمونه کارهای مشابه