گیفت کارت

ادوب ایلاستریتور

توضیحات پروژه

طراحی لوگو گیفت کارت پروانه

از مجموعه:

اشتراک گزاری

طراحی لوگو گیفت کارت پروانه بصورت ترکیبی از ترکیب المان های کارت، جعبه هدیه و همچنین پروانه و در نهایت نمایش خروجی بصورت یک پروانه و از نمای دیگر بصورت جعبه هدیه است.

نمونه کارهای مشابه