تهران – تهران

نمایندگی zkteco

ادوب ایلستریتور

طراحی ساک و کیسه دستی

توضیحات پروژه

طراحی طرح ساک دستی برای  نمایندگی ZKTeco

از مجموعه:

اشتراک گزاری

نمونه کارهای مشابه